Sadzīves atkritumu pirolīzes rūpnīca

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Sadzīves atkritumu pirolīzes rūpnīca

    Cietos sadzīves atkritumus un cietos sadzīves atkritumus parasti veido izlietoti ikdienas palīgmateriāli. Šie parastie atkritumi parasti tiek ievietoti melnā maisā vai atkritumu tvertnē, kurā ir mitru un sausu otrreiz pārstrādājamu materiālu, organisku, neorganisku un bioloģiski noārdāmu materiālu maisījums.
    Pilsētas sadzīves atkritumi un sadzīves atkritumi parasti sastāv no izmestiem ikdienas palīgmateriāliem. Šāda veida parastos atkritumus parasti ievieto melnā maisā vai atkritumu tvertnē, kurā ir mitru un sausu otrreiz pārstrādājamu materiālu, organisku, neorganisku un bioloģiski noārdāmu materiālu maisījums.
    Mūsu uzņēmuma izpētītās un ražotās sadzīves atkritumu apstrādes iekārtas ir pilnībā automatizētas no padeves līdz šķirošanas procesa beigām. Tas var pārstrādāt 300-500 tonnas dienā, un darbībai nepieciešami tikai 3-5 cilvēki. Visam aprīkojuma komplektam nav nepieciešama uguns, ķīmiskas izejvielas un ūdens. Tas ir valsts atbalstīts vides aizsardzības pārstrādes projekts.